Ein Ffioedd - Clwb

Rhestr brisiau

Dan 2 7.30 am – 1.00 pm £26.20
  1.00 pm – 6.00 pm £26.20
  7.30 am – 6.00 pm £44.80
  Full week £199.65
     
Dros 2 7.30 am – 1.00 pm £25.30
  1.00 pm – 6.00 pm £25.30
  7.30 am – 6.00 pm £43.50
  Full week £196.90

Gweler uchod y prisiau ar gyfer mis Medi 2017. Os ydych yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd 2 oed byddwch yn cael ad-daliad o £12 y dydd yn ystod y tymor. Yn ogystal, y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd tair oed bydd gennych hawl i 20 awr o Ofal Plant Am Ddim yn y Feithrinfa yn ystod y tymor a 30 awr Gofal Plant Am Ddim yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim Mis Ionawr, bydd gennych hawl i ofal plant rhad ac am ddim am 6 wythnos yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim ar ôl y Pasg, bydd gennych hawl i Ofal Plant Am Ddim am 3 wythnos. Holwch y staff am y Dechrau'n Deg a 20/30 Gofal Plant Am Ddim os ydych yn ansicr os bydd eich plentyn yn gymwys i gael cymorth. Fe fydd tâl o £ 3.50 y dydd yn cael ei ysgwyddo at fwyd – brecwast, cinio a byrbryd pnawn - pan fydd eich plentyn yn derbyn y 20/30 awr Gofal Plant Am Ddim.

Prisiau'r clwb:
Brecwast 8.00 a.m. - 9.00 a.m. £2.75
Cylch Meithrin 8.50 a.m. - 11.50 a.m
11.50 a.m. - 1.00 a.m
£9.50
£3.50
Clwb Cinio 11.00 a.m. - 1.00 a.m. £6.95
Clwb Pnawn 11.00 a.m. - 3.00 p.m. £10.75
Wrap Around 11.50 a.m. - 3.00 p.m. £8.70
Clwb Hanner Awr 3.00 p.m. - 3.30 p.m. £1.75
Clwb ar ol Ysgol 3.00 p.m. - 6.00 p.m. £8.70
Clwb Gwyliau/HMS 8.00 a.m. - 6.00 p.m. £23.75
Clwb Gwyliau/HMS 8.00 a.m. - 1.00 p.m.
1.00 p.m. - 6.00 p.m.
£23.75

Mae prisiau’n amodol ar adolygiad blynyddol ac fe fydd yna gynnydd mewn pris bob mis Medi.

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk