Tystebau

“Gair bach o ddiolch i holl aelodau staff Meithrinfa Ogwen am rich gwaith called yn edrych ar ol fy mhlentyn. Mae o wedi dod yn ei fladen lot yn y flwyddyn diwethaf, felly rydym yn ddiolchgar iwan am eich gwaith. Diolch eto.”


"Annwyl Antis Meithrinfa Ogwen - Diolch o galon i bob un ohonoch chi am y gofal a’r caredigwydd tua at ei plant drop y flwyddyn diwethaf. Er gwaetha’r dagrau wrth gyrraedd, dwi’n gwybod eu bod wrth eu boddau yn eich cwmni. Diolch unwaith eto.”


“I Anti Delyth a’r holl antis yn Meithrinfa Ogwen - Diolch o facon am bob dim. Rwyf wedi mwynhau fy amser yma gayn ddiolchgar iawn am gael gwneud gymaint o weithgareddau. Mi wnai fethu chi i gyd. Cariad Mawr.”


“”To all the staff at Meithrinfa Ogwen - a MASSIVE that you for helping my son to develop and grow during his time with you. He has enjoyed his time there and will miss you all. Than you for making his time there a positive experience.”

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk