Caban Ogwen

Fe gynhelir ein Clwb Amser Cinio, Ar Ôl Ysgol a’n Clwb Gwyliau mewn Caban ar safle Ysgol Llanllechid. Mrs Lorraine Williams ac Miss Rachel Davies yw'r Goruchwiliwr a gellir cysylltu trwy ffonio 07899 793 135.

Cylch Meithrin 8.50 a.m. - 11.50 a.m.
Mae’r Clwb Amser Cinio’n gweithredu o 11.00 a.m. – 1.00 p.m.
Y Clwb Ar Ôl Ysgol yn gweithredu o 3.00 p.m. – 6.00 p.m.
Y Clwb Hanner Awr yn gweithredu o 3.00 p.m. – 3.30 p.m.
Y Clwb Gwyliau’n gweithredu o 8.00 a.m. – 6.00 p.m.


30 Awr Gofal Plant am Ddim

Rydym yn cymeryd rhan yn y 30 Awr Gofal Plant am Ddim o Medi 2017 i blant 3-4 oed I rieni sydd yn gweithio 16 awr yr wythnos neu fwy yr wythnos.
Fe fyddwch yn cael 20 awr o Ofal Plant am ddim rhwng y clybiau yn ystod tymor ysgol a 30 awr am Ddim o Ofal Plant am 9 wythnos yn ysto y gwyliau.
Bydd ffi o 2.00 y pryd y diwrnod ond mae’r Gofal Plant am Ddim.
Cofiwch gofrestru i gael eich hawliad.

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk