Rhieni Clwb

Gwybodaeth i rieni:

Staff

Mrs Zena Williams Rheolwr Gorffennaf 2017
Mrs Llinos Williams Goruchwiliwr  
Miss Megan McQueen Cymhorthydd  
Mrs Lorraine Williams Cymhorthydd Medi 2014
Miss Dena Sherlock Cymhorthydd  
Miss Sian Hughes Cymhorthydd Mawrth 2018
Miss Ffion Williams Cymhorthydd Chwefror 2017

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Ffotograffau o weithgareddau i ddilyn yn fuan

Gweler enghraifft o Wythnos Clwb Gwyliau cynlluniedig - i ddilyn yn fuan

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk